Salenieku bloks ACB betons

LABORATORIJA

Laboratorija

Jau kopš 1998. gada uzņēmumā SIA „ACB Betons” darbojas arī testēšanas un mērījumu laboratorija. Tās pamatuzdevums ir betona izstrādājumu gatavās produkcijas un izejmateriālu testēšana. Ņemot vērā, ka „ACB Betons” ir viens no „A.C.B.” uzņēmumu grupas  dalībniekiem, laboratorijā pastāvīgi ir pieprasījums pēc ceļu būvmateriālu testēšanas. Tādēļ kā otra laboratorijas funkcija atzīmējama ceļubūvē nepieciešamo minerālmateriālu un grunts fizikālo un mehānisko īpašību testēšana un šo pakalpojumu sniegšana Latvijas ceļu un tiltu būves uzņēmumiem.

Lai uzlabotu būvmateriālu testēšanas kvalitāti, kā arī ņemtu vērā klientu izrādīto nepieciešamību pēc testēšanas pakalpojumiem, kas veikti akreditētā laboratorijā, 2012. gada sākumā tika uzsākts laboratorijas akreditācijas process.

Kopš 2013. gada SIA „ACB Betons” testēšanas un mērījumu laboratorija ir ieviesusi un uztur laboratorijas kvalitātes vadības sistēmu, kā arī ir saņēmusi LATAK apliecinājumu, ka laboratorija ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām šajā sfērā: minerālmateriālu un grunts fizikālā un mehāniskā testēšana; minerālmateriālu paraugu ņemšana. Šobrīd laboratorija veic būvniecības materiālu testēšanu un grunts pārbaudes saskaņā ar 44 metodiku prasībām, no kurām 14 ir akreditētas.

SIA „ACB Betons” testēšanas un mērījumu laboratorija atrodas Rīgā, Granīta ielā 13. Tālrunis uzziņām: 29112197.

SIA „ACB Betons” testēšanas un mērījumu laboratorija
veic šādas pārbaudes:

  • paraugu noņemšana;
  • minerālmateriālu testēšana;
  • grunts, smilts sablīvējuma noteikšana;
  • konstruktīvās kārtas sablīvējuma un nestspējas noteikšana;
  • svaiga betona testēšana;
  • sacietējuša betona testēšana;
  • betona bruģakmeņu testēšana
  • betona ceļu apmaļu testēšana;
  • sienu bloku testēšana;
  • visas laboratorijā izmantotās būvniecības materiālu testēšanas un grunts pārbaužu metodes lūdzu skatīt zemāk pievienotajā dokumentā.